پوره ها

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت پوره سیب زمینی
نوع غذا: غذا بدون گوشت, غذا با سبزیجات, غذا فرنگی, ناهار, شام, پیش غذا, غذای مجالس, غذای تولدها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت پوره سیب زمینی یکی از انواع پوره می پردازد به همراه فیلم آموزش آشپزی غذاهای ایرانی


مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت پوره ی سبزی
نوع غذا: غذا بدون گوشت, غذا با سبزیجات, غذا فرنگی, ناهار, شام, میان وعده و عصرانه, پیش غذا, غذای مجالس

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت پوره ی سبزی یکی از انواع پوره می پردازد


مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت پوره عدس قرمز با تخم مرغ
نوع غذا: غذا بدون گوشت, غذا با سبزیجات, غذا فرنگی, ناهار, شام, میان وعده و عصرانه, پیش غذا, غذای مجالس

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت پوره عدس قرمز با تخم مرغ یکی از انواع پوره می پردازد


مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت پوره به
نوع غذا: غذا بدون گوشت, غذا با سبزیجات, غذا فرنگی, ناهار, شام, میان وعده و عصرانه, پیش غذا, غذای مجالس

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت پوره به یکی از انواع پوره می پردازد

مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت پوره سیب زمینی ساده
نوع غذا: غذا بدون گوشت, غذا فرنگی, ناهار, شام, میان وعده و عصرانه, غذا رژیمی, پیش غذا, غذای مجالس, غذای تولدها, غذاهای حاضری(ساده و سریع پخت), همراه با غذا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت پوره سیب زمینی ساده یکی از انواع پوره می پردازد


مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت پوره کدو حلوایی
نوع غذا: غذا بدون گوشت, غذا با سبزیجات, غذا فرنگی, ناهار, شام, میان وعده و عصرانه, پیش غذا, غذای مجالس, غذاهای حاضری(ساده و سریع پخت)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت پوره کدو حلوایی یکی از انواع پوره می پردازد


مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت پوره اسفناج
نوع غذا: غذا بدون گوشت, غذا با سبزیجات, غذا فرنگی, ناهار, شام, میان وعده و عصرانه, پیش غذا, غذای مجالس, غذاهای حاضری(ساده و سریع پخت)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت پوره اسفناج یکی از انواع پوره می پردازد

مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت پوره عدس
نوع غذا: غذا بدون گوشت, غذا فرنگی, ناهار, شام, میان وعده و عصرانه, پیش غذا, غذای مجالس, غذای تولدها, غذاهای حاضری(ساده و سریع پخت)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت پوره عدس یکی از انواع پوره می پردازد

مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)