سوپ و پتاژ

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت سوپ لوبیای سویا
نوع غذا: غذا بدون گوشت, غذا با سویا, غذا با سبزیجات, غذا ایرانی, ناهار, شام, غذا رژیمی, پیش غذا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت سوپ لوبیای سویا یکی از انواع سوپ می پردازد

مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت سوپ ساده (برای تهیۀ سوپ از انواع ماهی آزاد و قزل آلا)
نوع غذا: غذا بدون گوشت, غذا با سبزیجات, غذا ایرانی, ناهار, شام, غذا رژیمی, پیش غذا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت سوپ ساده (برای تهیۀ سوپ از انواع ماهی آزاد و قزل آلا) یکی از انواع سوپ می پردازد

مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت سوپ ماهی غضروفی یا سایر ماهیها
نوع غذا: غذا با گوشت, غذا با ماهی, غذای دریایی, غذا ایرانی, ناهار, شام, پیش غذا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت سوپ ماهی غضروفی یا سایر ماهیها یکی از انواع سوپ می پردازد

مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت سوپ ماهی (قزل آلا یا کپور)
نوع غذا: غذا با گوشت, غذا با ماهی, غذای دریایی, غذا ایرانی, غذا فرنگی, ناهار, شام, پیش غذا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت سوپ ماهی (قزل آلا یا کپور) یکی از انواع سوپ می پردازد

مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت سوپ ساده (سوپ مادر برای تهیۀ انواع سوپ های ماهی)
نوع غذا: غذا بدون گوشت, غذا با سبزیجات, غذا ایرانی, ناهار, شام, غذا رژیمی, پیش غذا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت سوپ ساده (سوپ مادر برای تهیۀ انواع سوپ های ماهی) یکی از انواع سوپ می پردازد

مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت سوپ سفید
نوع غذا: غذا بدون گوشت, غذا با سبزیجات, غذا ایرانی, ناهار, شام, غذا رژیمی, پیش غذا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت سوپ سفید یکی از انواع سوپ می پردازد

مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت سوپ از مازاد فیل ‌ماهی
نوع غذا: غذا با گوشت, غذا با ماهی, غذای دریایی, غذا ایرانی, ناهار, شام, پیش غذا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت سوپ از مازاد فیل ‌ماهی یکی از انواع سوپ می پردازد

مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت سوپ سبزی با ماهی خاویاری
نوع غذا: غذا با گوشت, غذا با ماهی, غذای دریایی, غذا ایرانی, ناهار, شام, پیش غذا, غذای مجالس

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت سوپ سبزی با ماهی خاویاری یکی از انواع سوپ می پردازد

مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)