سالادها

عکس طرز تهیه سالاد سامورایی
نوع غذا: غذا بدون گوشت, غذا با سویا, غذا با سبزیجات, غذا فرنگی, میان وعده و عصرانه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و دستور سالاد سامورایی یکی از انواع سالاد می پردازد

مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه سالاد ماهی خاویاری با قارچ
نوع غذا: غذا با گوشت, غذا با ماهی, غذای دریایی, غذا ایرانی, ناهار, شام

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و دستور سالاد ماهی خاویاری با قارچ یکی از انواع سالاد می پردازد

مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه سالاد ماهی خاویاری با سیب زمینی
نوع غذا: غذا با گوشت, غذا با ماهی, غذای دریایی, غذا ایرانی, ناهار, شام

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و دستور سالاد ماهی خاویاری با سیب زمینی یکی از انواع سالاد می پردازد

مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه سالاد ماهی دودی و سیب زمینی
نوع غذا: غذا با گوشت, غذا با ماهی, غذای دریایی, غذا ایرانی, ناهار, شام

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و دستور سالاد ماهی دودی و سیب زمینی یکی از انواع سالاد می پردازد

مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه سالاد یونانی تافو با سس لیمو
نوع غذا: غذا بدون گوشت, غذا با سویا, غذا با سبزیجات, غذا فرنگی, غذاهای حاضری(ساده و سریع پخت)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و دستور سالاد یونانی تافو با سس لیمو یکی از انواع سالاد می پردازد

مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه سالادی دیگر از ماهی خاویاری
نوع غذا: غذا با گوشت, غذا با ماهی, غذای دریایی, غذا ایرانی, ناهار, شام

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و دستور سالادی دیگر از ماهی خاویاری یکی از انواع سالاد می پردازد

مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه سالاد کیلکا
نوع غذا: غذا با گوشت, غذا با ماهی, غذای دریایی, غذا ایرانی, ناهار, شام

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و دستور سالاد کیلکا کی از انواع سالاد می پردازد

مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه سالاد ماهی آزاد یا ماهی قزل آلا
نوع غذا: غذا با گوشت, غذا با ماهی, غذای دریایی, غذا فرنگی, ناهار, شام

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و دستور سالاد ماهی آزاد یا ماهی قزل آلا یکی از انواع سالاد می پردازد

مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)