بستنی ها

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت بستنی با پوره شاتوت و هلو
نوع غذا: بستنی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و دستور تهیه بستنی با پوره شاتوت و هلو یکی از انواع بستنی می پردازد به همراه فیلم آموزش آشپزی غذاهای ایرانی


مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس دستور و طرز تهیه بستنی آناناس
نوع غذا: بستنی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش درست کردن بستنی آناناس یکی از انواع بستنی ها می پردازد به همراه فیلم آموزش آشپزی غذاهای ایرانی

عکس دستور و طرز تهیه بستنی توت فرنگی
نوع غذا: بستنی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش درست کردن بستنی توت فرنگی یکی از انواع بستنی ها می پردازد به همراه فیلم آموزش آشپزی غذاهای ایرانی

عکس دستور و طرز تهیه بستنی سیب
نوع غذا: بستنی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش درست کردن بستنی سیب یکی از انواع بستنی ها می پردازد به همراه فیلم آموزش آشپزی غذاهای ایرانی

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت بستنی با قهوه
نوع غذا: بستنی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و دستور بستنی با قهوه یکی از انواع بستنی می پردازد به همراه فیلم آموزش آشپزی غذاهای ایرانی


مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس دستور و طرز تهیه بستنی پرتقالی
نوع غذا: بستنی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش درست کردن بستنی پرتقالی یکی از انواع بستنی ها می پردازد به همراه فیلم آموزش آشپزی غذاهای ایرانی 

عکس دستور و طرز تهیه بستنی ساده
نوع غذا: بستنی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش درست کردن بستنی ساده یکی از انواع بستنی ها می پردازد به همراه فیلم آموزش آشپزی غذاهای ایرانی

عکس دستور و طرز تهیه بستنی شاتوت
نوع غذا: بستنی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش درست کردن بستنی شاتوت یکی از انواع بستنی ها می پردازد به همراه فیلم آموزش آشپزی غذاهای ایرانی