برانی ها

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت برانی کدو
نوع غذا: غذا بدون گوشت, غذا با سبزیجات, غذا ایرانی, ناهار, شام, پیش غذا, غذاهای حاضری(ساده و سریع پخت), غذای مسافرتی و توراهی و سرد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت برانی کدو یکی از انواع برانی می پردازد


مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه و دستور پخت برانی اسفناج
نوع غذا: غذا بدون گوشت, غذا با سبزیجات, غذا ایرانی, ناهار, شام, پیش غذا, غذاهای حاضری(ساده و سریع پخت), غذای مسافرتی و توراهی و سرد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت برانی اسفناج یکی از انواع برانی ها می پردازد به همراه فیلم آموزش آشپزی غذاهای ایرانی

عکس طرز تهیه و دستور پخت املت مرغ برای سه نفر
نوع غذا: غذا بدون گوشت, غذا با سبزیجات, غذا ایرانی, پیش غذا, غذاهای حاضری(ساده و سریع پخت), غذای مسافرتی و توراهی و سرد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت برانی کنگر یکی از انواع برانی ها می پردازد به همراه فیلم آموزش آشپزی غذاهای ایرانی

عکس طرز تهیه و دستور پخت املت مرغ برای سه نفر
نوع غذا: غذا بدون گوشت, غذا با سبزیجات, غذا ایرانی, ناهار, شام, پیش غذا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت برانی ناز خاتون یکی از انواع برانی ها می پردازد به همراه فیلم آموزش آشپزی غذاهای ایرانی

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت کنگر و ماست
نوع غذا: غذا بدون گوشت, غذا با سبزیجات, غذا ایرانی, پیش غذا, غذاهای حاضری(ساده و سریع پخت), غذای مسافرتی و توراهی و سرد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت کنگر و ماست یکی از انواع برانی می پردازد


مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه و دستور پخت املت مرغ برای سه نفر
نوع غذا: غذا با گوشت, غذا ایرانی, ناهار, شام

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت برانی بادمجان یکی از انواع برانی ها می پردازد به همراه فیلم آموزش آشپزی غذاهای ایرانی