اردورها

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت اردور قلوه
نوع غذا: غذا با گوشت, غذا فرنگی, ناهار, شام, میان وعده و عصرانه, پیش غذا, غذای مجالس

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت اردور قلوه یکی از انواع اردور می پردازد به همراه فیلم آموزش آشپزی غذاهای ایرانی


مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت اردور (پیش غذا) کیلکای شور با سیب زمینی
نوع غذا: غذا با گوشت, غذا با ماهی, غذای دریایی, غذا فرنگی, ناهار, شام, میان وعده و عصرانه, پیش غذا, غذای مجالس

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت اردور (پیش غذا) کیلکای شور با سیب زمینی یکی از انواع اردور می پردازد

مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت اردور پنیر
نوع غذا: غذا بدون گوشت, غذا فرنگی, ناهار, شام, میان وعده و عصرانه, پیش غذا, غذای مجالس, غذاهای حاضری(ساده و سریع پخت)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت اردور پنیر یکی از انواع اردور می پردازد

مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت اردور (پیش غذا) کنسرو کیلکا
نوع غذا: غذا با گوشت, غذا با ماهی, غذای دریایی, غذا فرنگی, ناهار, شام, میان وعده و عصرانه, غذا رژیمی, پیش غذا, غذای مجالس

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت اردور (پیش غذا) کنسرو کیلکا یکی از انواع اردور می پردازد

مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت اردور کالباس
نوع غذا: غذا با گوشت, غذا با سبزیجات, غذا فرنگی, ناهار, شام, میان وعده و عصرانه, پیش غذا, غذای مجالس, غذاهای حاضری(ساده و سریع پخت)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت اردور کالباس یکی از انواع اردور می پردازد به همراه فیلم آموزش آشپزی غذاهای ایرانی


مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت اردور کیلکای کنسرو شده
نوع غذا: غذا با گوشت, غذا با ماهی, غذای دریایی, غذا فرنگی, ناهار, شام, میان وعده و عصرانه, پیش غذا, غذای مجالس

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت اردور کیلکای کنسرو شده یکی از انواع اردور می پردازد

مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت اردور قارچ
نوع غذا: غذا بدون گوشت, غذا با سبزیجات, غذا فرنگی, ناهار, شام, میان وعده و عصرانه, غذا رژیمی, پیش غذا, غذای مجالس, غذاهای حاضری(ساده و سریع پخت)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت اردور قارچ یکی از انواع اردور می پردازد

مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت اردور ماهی کیلکا با مایونز
نوع غذا: غذا با گوشت, غذا با ماهی, غذای دریایی, غذا با سبزیجات, غذا فرنگی, ناهار, شام, میان وعده و عصرانه, پیش غذا, غذای مجالس

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت اردور (پیش غذا) ماهی کیلکا با مایونز یکی از انواع اردور می پردازد

مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)