آش و حلیم

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت شلّه ماهی
نوع غذا: غذا با گوشت, غذا با ماهی, غذا ایرانی, ناهار, شام

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت شلّه ماهی یکی از انواع آش می پردازد

مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت آش قلیه
نوع غذا: غذا با گوشت, غذا ایرانی, غذا محلی, ناهار, شام, میان وعده و عصرانه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت آش قلیه یکی از انواع آش می پردازد به همراه فیلم آموزش آشپزی غذاهای ایرانی


مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت  آش کلم قمری
نوع غذا: غذا با گوشت, غذا ایرانی, ناهار, شام, میان وعده و عصرانه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت آش کلم قمری یکی از انواع آش می پردازد به همراه فیلم آموزش آشپزی غذاهای ایرانی


مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت آش ماش
نوع غذا: غذا با گوشت, غذا ایرانی, ناهار, شام, میان وعده و عصرانه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت آش ماش یکی از انواع آش می پردازد به همراه فیلم آموزش آشپزی غذاهای ایرانی


مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت آش تمرهندی
نوع غذا: غذا با گوشت, غذا ایرانی, ناهار, شام, میان وعده و عصرانه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت آش تمرهندی یکی از انواع آش می پردازد به همراه فیلم آموزش آشپزی غذاهای ایرانی


مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت آش گوجه فرنگی
نوع غذا: غذا بدون گوشت, غذا با سبزیجات, غذا ایرانی, ناهار, شام, میان وعده و عصرانه, پیش غذا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت آش گوجه فرنگی یکی از انواع آش می پردازد به همراه فیلم آموزش آشپزی غذاهای ایرانی


مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت آش دوغ
نوع غذا: غذا بدون گوشت, غذا با سبزیجات, غذا ایرانی, ناهار, شام, میان وعده و عصرانه, پیش غذا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت آش دوغ یکی از انواع آش می پردازد به همراه فیلم آموزش آشپزی غذاهای ایرانی


مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت آش آبلیمو
نوع غذا: غذا بدون گوشت, غذا با سبزیجات, غذا ایرانی, ناهار, شام, میان وعده و عصرانه, پیش غذا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت آش آبلیمو یکی از انواع آش می پردازد به همراه فیلم آموزش آشپزی غذاهای ایرانی


مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)