آبگوشت ها

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت آبگوشت متفاوت
نوع غذا: غذا با گوشت, غذا ایرانی, ناهار, شام

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت آبگوشت متفاوت یکی از انواع آبگوشت می پردازد به همراه فیلم آموزش آشپزی غذاهای ایرانی


مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت کله و پاچه
نوع غذا: غذا با گوشت, غذا ایرانی, ناهار, شام

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت کله و پاچه یکی از انواع آبگوشت می پردازد به همراه فیلم آموزش آشپزی غذاهای ایرانی


مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت آبگوشت دیزی
نوع غذا: غذا با گوشت, غذا ایرانی, ناهار, شام

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت آبگوشت دیزی یکی از انواع آبگوشت می پردازد به همراه فیلم آموزش آشپزی غذاهای ایرانی


مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه و دستور پخت آبگوشت بادمجان
نوع غذا: غذا با گوشت, غذا ایرانی, ناهار, شام

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت آبگوشت بادمجان یکی از انواع آبگوشت ها می پردازد به همراه فیلم آموزش آشپزی غذاهای ایرانی

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت آبگوشت گیاهی
نوع غذا: غذا بدون گوشت, غذا با سویا, غذا با سبزیجات, غذا ایرانی, ناهار, شام

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت آبگوشت گیاهی یکی از انواع آبگوشت می پردازد به همراه فیلم آموزش آشپزی غذاهای ایرانی


مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت آبگوشت مرغ رژیمی
نوع غذا: غذا با گوشت, غذا با مرغ, غذا ایرانی, ناهار, شام, غذا رژیمی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت آبگوشت مرغ رژیمی یکی از انواع آبگوشت می پردازد


مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه غذا و دستور پخت آبگوشت حبوباب مخلوط
نوع غذا: غذا با گوشت, غذا ایرانی, ناهار, شام

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت آبگوشت حبوباب مخلوط یکی از انواع آبگوشت ها می پردازد به همراه فیلم آموزش آشپزی غذاهای ایرانی

مدت زمان مطالعه این مطلب: ( دقیقه)

عکس طرز تهیه و دستور پخت آبگوشت بزباش
نوع غذا: غذا با گوشت, غذا ایرانی, ناهار, شام

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

این آموزش به طرز تهیه , مواد لازم و روش پخت آبگوشت بز باش یکی از انواع آبگوشت ها می پردازد به همراه فیلم آموزش آشپزی غذاهای ایرانی